Čističky odpadových vôd - ČOV

Využitie čističiek odpadových vôd - ČOV, je predovšetkým na čistenie domových odpadových vôd. Tieto čističky sú vhodné najmä pre obytné domy, hotely, reštaurácie, rekreačné zariadenia a chaty, ktoré sa nemôžu napojiť na centrálnu kanalizáciu. Z týchto certifikovaných čističiek odpadových vôd, vychádza prečistená voda, ktorá sa môže ďalej zachytávať napr. do akumulačnej nádrže alebo do záchytnej nádrže a možno ju použiť, ako vodu úžitkovú. Čističky MICROCLAR spĺňajú normy EÚ a majú certifikáciu EURO CE. Nie je potrebné stavebné povolenie.

Čističky odpadových vôd - ČOV 2 produkty

  • 1 400 € bez DPH 1 680 € s DPH

    Čističky MICROCLAR spĺňajú normy EÚ a majú certifikáciu EURO CE. ČOV AT6 je vhodná najmä pre obytné objekty a rodinné domy o počtu trvale bývajúcich 2-5 osôb. Túto čističku odpadových vôd využijete na čistenie splaškovej vody v miestach, kde nie je urobená prípojka na kanalizáciu.

    1 400 €
  • 1 600 € bez DPH 1 920 € s DPH

    ČOV AT8 je vhodná najmä pre obytné objekty a rodinné domy o počte trvalo bývajúcich 4-7 osôb. Slúžia na prečistenie odpadových splaškových vôd z rodinných domov, hotelov, reštaurácií a iných komerčných objektov. Používa sa najmä tam, kde nie je urobené pripojenie na verejnú kanalizáciu

    1 600 €
Zobraziť 1 - 2 z 2 položiek