Septiky - 3 komorové

Kvalitné certifikované septiky slúži ako prvý stupeň biologického a mechanického prečistení odpadových vôd. Naše septiky sú opatrené 3-komorovým systémom. V jednotlivých komorách sa odpadové vody usadzujú, tvorí kal, ktorý vyhnívá. Za septik je vhodné pripojiť zemný pieskový filter ako druhý stupeň očistenia. Z vrchného vstupného otvoru máte prístup do všetkých komôr, takže môžete kontrolovať obsah septiku bez problémov. Naše plastové septiky sú opatrené prítokom a odtokom, podľa Vášho priania. Pre zníženie frekvencie vývozu je vhodné do septiku sypať baktérie, ktoré rozkladajú nahromadený kal. Použitie je vhodné najmä ak chcete napojiť Váš dom na kanalizáciu, prípadne používať prečistenú vodu na úžitkové účely v kombinácii s pieskovým filtrom.

Septiky - 3 komorové 42 produkty

Podkategórie

  • Samonosné septiky

    Tieto samonosné certifikované septiky sú určené pre európsky trh. Ich použitie je doporučené v miestach, kde sa nevyskytuje spodná voda a nebude treba cez ne jazdiť automobilom. Vďaka dômyselnému systému vzpier, navrhnutého statikom, sú samonosné septiky plne prechodné a svojou konštrukciou tiež odolné tlakom zeminy a zásypu. Vyberajte zo širokej škály objemov trojkomorových septikov. 

  • Septiky na obetónovanie

    Táto trieda trojkomorových septikov je určená ku kompletnému obetónovaniu. Ide o septiky s európskymi certikátmi, určené do miest, kde nie je vhodné ukladať septiky samonosné. Betonáž septikov je nenáročná a vyrieši problémy uloženia v ílovitých pôdach a pri uložení septiku do väčších hĺbok. Obetónovanie septiku tiež zaistí jeho prejazdnosť, takže ho môžete uložiť napríklad do vjazdu ku garáži.

  • Septiky proti spodnej vode
    Dvojplášťové septiky s tromi komorami využijete pri výskyte spodnej vody alebo pri uložení do extrémne nevhodného podložia. Dômyselne navrhnutý systém rebier medzi plášťami garantuje najvyššiu pevnosť pri betonáži. Taktiež rozostup medzi plášťami je koncipovaný tak, aby bola spotreba betónu čo najmenšia, pri zachovaní najvyššej odolnosti septiku. Tento septik nie je problém uložiť do miest, kde bude trvalá premávka.
Zobraziť 1 - 12 z 42 položiek