Zemné pieskové filtre

Zemný pieskový filter je používaný ako druhý stupeň prečistenia odpadových vôd. Zemný filter je naplnený štrkopieskom a zapája sa za 3-komorový septik. Troj- komorový septik tak slúži ako prvý stupeň prečistenia – najmä mechanického. Pieskový filter slúži ako druhý stupeň a voda z tohoto filtra dosahuje prečistenie až 98%.

Za zemný pieskový filter je ideálne zapojenie nádrže na zachytávanie úžitkovej vody. Túto vodu je potom možno využívať napríklad na umývanie automobilu, zavlažovanie záhrady, splachovanie toalety atď. Ďalšou možnosťou je vyústenie priamo do kanalizácie.

Princíp zemného pieskového filtra:

Zemný pieskový filter sa ukladá do zeme. Jeho konštrukcia je samonosná – nemusí sa obetónovávať, iba sa obsypáva zeminou. Čiastočne prečistená voda zo septiku vteká do pieskového filtra, ktorý je naplnený štrkopieskom o rôznej zrnitosti. Voda pretečie vrchnou drenážnou rúrkou a potom cez pieskovú zmes, ktorá vodu prečistí. Prečistená voda je potom zachytávaná drenážnou rúrkou na dne zemného filtra a potom odteká do záchytnej nádoby alebo odteká do kanalizácie. Náplň má životnosť 5-7 rokov v závislosti na znečistení odpadovej vody vtékajúcej do filtra. 


Výhody zemného pieskového filtra:

Najväčšou výhodou zemného filtra je jeho minimálna údržba a vysoká výkonnosť prečistenia odpadových vôd. Na rozdiel od klasickej čističky odpadových vôd ČOV nevyžaduje údržbu. Ďalšou výhodou je cena, ktorá je niekoľkonásobne nižšia než cena ČOV.

  • Je navrhnutý v súlade s normami EN - európskymi normami;

  • používa sa ako II. stupeň čistenia odpadových vôd;

  • s jeho použitím je možné dosiahnuť, v kombinácií s troj-komorovým septikom, hodnoty prečistenia splaškových a odpadových vôd
    až 98%;

  • túto vodu je možné vypúšťať do kanalizácie alebo zvodným potrubím do vodných tokov, príp. do zbernej nádrže pre ďalšie užívanie prečistenej vody;

  • za pieskový filter je možné zapojiť nádrž pre zachytávanie prečistenej úžitkovej vody na zavlažovanie atď.

Zemné pieskové filtre 4 produkty

Zobraziť 1 - 4 z 4 položiek