Návody a dokumentácia na stiahnutie

  NÁVODY NA MONTÁŽ


Nádrže na vodu, žumpy, septiky

- variant SAMONOSNÁ (pre obsyp zeminou)  Stiahnuť

- variant NA OBETÓNOVANIE (ku kompletnej betonáži) Stiahnuť

- variant DVOJPLÁŠŤOVÁ (ku kompletnej betonáži)  Stiahnuť


Šachty - vodomerné, na vŕtané studne a technológie

- variant SAMONOSNÁ (pre obsyp zeminou)  Stiahnuť

- variant NA OBETÓNOVANIE (ku kompletnej betonáži)  Stiahnuť


Zemné filtre k septikom

- variant SAMONOSNÁ (pre obsyp zeminou)  Stiahnuť

  TECHNICKÉ LISTY s výkresom


RETENČNÉ NÁDRŽE - na dažďovú vodu

- variant SAMONOSNÁ (pre obsyp zeminou)  Stiahnuť

- variant NA OBETÓNOVANIE (ku kompletnej betonáži)  Stiahnuť

- variant DVOJPLÁŠŤOVÁ (ku kompletnej betonáži)  Stiahnuť


ŽUMPY - na odpadovú vodu

- variant SAMONOSNÁ (pre obsyp zeminou)  Stiahnuť

- variant NA OBETÓNOVANIE (ku kompletnej betonáži)  Stiahnuť

- variant DVOJPLÁŠŤOVÁ (ku kompletnej betonáži)  Stiahnuť


SEPTIKY 3-KOMOROVÉ - na odpadovú vodu

- variant SAMONOSNÁ (pre obsyp zeminou)  Stiahnuť

- variant NA OBETÓNOVANIE (ku kompletnej betonáži)  Stiahnuť

- variant DVOJPLÁŠŤOVÁ (ku kompletnej betonáži)  Stiahnuť


ŠACHTY - vodomerné, na vŕtané studne a technológie

- Stiahnuť


NÁDRŽE na pitnú vodu

- variant SAMONOSNÁ (pre obsyp zeminou)  Stiahnuť

- variant NA OBETÓNOVANIE (ku kompletnej betonáži)  Stiahnuť

 

  CERTIFIKÁCIE


Vlastníme certifikácie pre všetky výrobky a materiály z ktorých vyrábame, ako sú:
- Správa o certifikácii výrobku
- Vyhlásenie zhody
- Protokol o skúške vodotesnosti
- Technické listy a certifikácie k použitým materiálom

Z dôvodu častého kopírovania a plagiátorstva týchto dokumentov, nie je možné poskytovať certifikácie voľne na stiahnutie. Dokumenty Vám zašleme vopred k nahliadnutiu písomne ​​na email a všetku originálnu dokumentáciu obdržíte k zakúpenému tovaru.

V prípade záujmu o zaslanie požadovanej certifikácie nás prosím kontaktujte.